Banner Default Image

ED&I Beleid

 Inleiding

Bij Inventum Group staan mensen centraal: onze eigen medewerkers, onze kandidaten en onze klanten. Ons doel is om gelijke kansen te bieden aan iedereen, ongeacht hun achtergrond, persoonlijke kenmerken en overtuigingen. We streven ernaar om iedereen met respect, empathie en vriendelijkheid te behandelen. We zijn ervan overtuigd dat organisaties die prioriteit geven aan gelijkheid, diversiteit en inclusie, uiteindelijk succesvoller zijn dan hun concurrenten die dat niet doen. Zo vertalen zich onze uitgangspunten positief voor alle stakeholders van Inventum Group.

 

Onze definities van ED&I

Gelijkheid: We streven naar eerlijke behandeling, gelijke kansen en vooruitgang voor iedereen en nemen barrières weg die volledige participatie zouden kunnen belemmeren.

Diversiteit: We erkennen en respecteren alle manieren waarop mensen van elkaar verschillen, inclusief de kenmerken die individuen of groepen uniek maken.

Inclusie: We creëren een werkomgeving waarin iedereen zich welkom, gerespecteerd, ondersteund en gewaardeerd voelt.

 

Toepassingsgebied van het beleid

Ons ED&I-beleid is van toepassing op alle medewerkers van Inventum Group en op iedereen die met ons samenwerkt. Het beleid geldt ook voor geliëerde bedrijven waarin Inventum Group een belang heeft.

Naleving

Inventum Group is een werkgever die gelijke kansen biedt aan iedereen en werkt binnen de arbeidsrechtelijke kaders die in ons werkgebied gelden. We onthouden ons van discriminatie, zowel jegens medewerkers, als jegens kandidaten, klanten of business partners.

De directie van Inventum Group tolereert geen enkele vorm van discriminatie, of het nu gaat om 'beschermde kenmerken' of anderszins, noch pesten of intimidatie. We moedigen individuen of groepen die van mening zijn dat dit beleid geschonden wordt, materieel of anderszins, aan om dit onmiddelijk te melden aan de Director ED&I. Er volgt dan een gedegen onderzoek van de vastgestelde gedragingen en er zullen passende, corrigerende maatregelen worden genomen.

De verantwoordelijkheid voor ons ED&I beleid is belegd bij de directie van Inventum Group, in het bijzonder bij onze Directeur ED&I, Adam Tobias. Hij is inhoudelijk expert, bewaakt en ontwikkelt het ED&I beleid binnen Inventum Group en adviseert bedrijven bij de implementatie van hun ED&I beleid.

Missie en doelen van ED&I

De ED&I-missie van Inventum Group is eenvoudig: wij willen een positieve bijdrage leveren aan de wereld waarin wij opereren.

Onze doelen vertalen zich in concreet gedrag ten aanzien van 5 belangrijke thema's:

 • Leiderschap

 • Beleid en processen

 • Talent

 • Leren en ontwikkelen

 • Voortdurende verbetering

Leiderschap

Ons management- en leiderschapsteam neemt regelmatig deel aan trainingen in inclusief leiderschap. Onderdeel hiervan is het leren waarderen en belonen van afwijkende ideeën en opvattingen, losgekoppeld van autoriteit of hiërarchie. Het management begrijpt waarom ED&I noodzaak is en is ambassadeur voor onze medewerkers, ons bedrijf en de bredere gemeenschap waarin men actief is. We bevorderen de diversiteit van onze teams en de kandidaten die we vertegenwoordigen. Bovendien bieden we inclusieve leiderschapstrainingen aan, aan een breed scala van klanten.

Beleid en processen

Inventum Group heeft inclusief beleid en inclusieve processen geïmplementeerd binnen de organisatie. Dit omvat processen met betrekking tot recruitment, interviewing, netwerkactiviteiten en de opbouw van onze talent community op de lange termijn. Het heeft ook betrekking op ons eigen HR-beleid en het werven van personeel voor de eigen organisatie. We bieden een breed scala aan secundaire arbeidsvoorwaarden die de integratie, het welzijn en de saamhorigheid van onze eigen medewerkers ondersteunen. Deze omvatten onder andere flexibele werkregelingen en opleidings- en coachings mogelijkheden.

Talent

Wij streven ernaar om representatief te zijn voor de omgeving waarin we actief zijn. Wij proberen een afspiegeling te zijn van de kandidaten en klanten met wie we dagelijks samenwerken. We hechten veel waarde aan diverse ervaringen en perspectieven. We zijn trots op de diversiteit van ons eigen team, maar we erkennen ook dat er ruimte is voor verbetering. We streven ernaar om divers en ondervertegenwoordigd talent aan te trekken en ervoor te zorgen dat de shortlists voor onze eigen functies representatief zijn. Waar nodig zullen we ook positieve actie ondernemen om ondervertegenwoordigd talent te bereiken en kansen te bieden.

Leren & Ontwikkelen

Leren en ontwikkelen door onze interne medewerkers is een belangrijk onderdeel van ons ED&I beleid. We stellen onze medewerkers in staat om een actieve bijdrage te leveren aan het ED&I beleid, door het vergroten van hun kennis en expertise rondom dit thema.

Iedereen binnen Inventum Group krijgt de Inclusive Recruiter training en er zijn maandelijkse sessies waarin een breed scala aan onderwerpen aan de orde komen, waaronder:

 • Inclusieve interviewtechnieken

 • Overwinnen van vooroordelen in het recruitment proces

 • Inclusieve communicatie

 • Emotionele intelligentie

 • Inclusief management

 • Neurodiversiteit op het werk

Verder stellen we een budget ter beschikking voor individuele opleidingsbehoeften, gerelateerd aan het thema van ED&I.

Voortdurende verbetering

We monitoren de diversiteit van de sollicitanten in het recruitment proces (in lijn met de relevante wetgeving). De gegevens worden verzameld op basis van anonimiteit en worden verwerkt conform GDPR richtlijnen. De gegevens dienen als input voor de analyse van onze werkprocessen. Op basis van de uitkomsten passen we deze naar behoefte aan. Daarnaast zoeken we actief naar nieuwe manieren van werken binnen de relevante internationale HRM- en recruitment netwerken.