Banner Default Image

Mensenrechten

Moderne slavernij en mensenhandel

Inventum Group garandeert dat haar personeel en de krachten die zij levert (direct of indirect) niet onderworpen zijn aan gedrag of bedreigingen die kunnen leiden tot moderne slavernij, mensenhandel, gedwongen arbeid, of soortgelijke schendingen van de menselijke rechten.

Wij garanderen ook dat onze aanpak om moderne slavernij in ons eigen bedrijf en door al onze toeleveringsketens consistent is met onze disclosure-verplichtingen onder de "Modern Slavery Act 2015". We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om alert te zijn op de risico's, hoe klein ze ook zijn, in ons bedrijf en in de toeleveringsketen.

We zijn gedreven in het aanpakken van het risico op moderne slavernij en mensenhandel in ons bedrijf en onze toeleveringsketens. We hebben een aantal maatregelen genomen om dit risico te verminderen, waaronder:

  • Het identificeren en evalueren van potentiële risicogebieden

  • Het uitvoeren van audits bij onze leveranciers

  • Het opleiden van onze medewerkers over en in het voorkomen van moderne slavernij en mensenhandel

  • Een meldpunt voor klokkenluiders

Onze beleidslijnen

Inventum Group's Modern Slavery Policy, samen met onze Corporate Social Responsibility, Anti-Bribery en Whistle-blowing beleidslijnen weerspiegelen onze toewijding om ethisch en integer te handelen in al onze zakelijke relaties.

Na een interne due dilligence hebben we geen significante risico's van moderne slavernij, gedwongen arbeid of mensenhandel in onze toeleveringsketen geïdentificeerd. We blijven echter alert op de potentiële problemen.

Training

Om alert te blijven op de risico's van moderne slavernij en mensenhandel, is onze Modern Slavery Policy opgenomen in ons Employee Handbook.

We bieden training aan, aan alle medewerkers en hebben dit opgenomen in ons on-boarding programma.

Ons engagement

Dit statement is gemaakt in overeenstemming met artikel 54(1) van de Modern Slavery Act 2015 en vormt de slavernij en mensenhandel statement van Inventum Group voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2021. Het is goedgekeurd door de Raad van Bestuur, die het jaarlijks zal herzien en bijwerken.